Кафедра методики викладання і змісту освіти

 

Нормативно-правові документи

"Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників", постанова кабінету міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 800  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-%D0%BF