Кафедра методики викладання і змісту освіти

 

Про кафедру

 

Кафедра методики викладання і змісту освіти

 

Кафедру створено в 2019 році.

Кафедра методики викладання і змісту освіти

         Кафедра є базовим структурним  підрозділом Академії.

Кафедра методики викладання і змісту освіти забезпечує  розвиток професійних компетентностей вчителів основної і старшої школи, а також педагогів позашкільних закладів через різні форми післядипломної педагогічної освіти;  здійснює організаційний та науково-методичний супровід масових заходів для вчителів та обдарованих учнів; сприяє становленню інноваційної діяльності педагогів.

         До складу  кафедри входить 41 співробітник:

- 18 методистів, відповідальних за окремі предмети,

- 14 викладачів, серед яких 6 кандидатів наук, 2 доценти та 1 професор,

- 6 сумісників, серед яких 3 кандидати наук та 1 професор.

До структури кафедри входять підрозділи, які забезпечують освітній процес та організаційно-інформаційний, науково-методичний супровід педагогічної діяльності вчителів основної та старшої школи:

- науково-методична лабораторія природничо-математичної освіти,

-науково-методична лабораторія виховання, соціальної та здоров’язбережувальної освіти,

- науково-методична лабораторія інформатичної, технологічної та  STEM-освіти;

-  науково-методична лабораторія мовно-літературної освіти;

- науково-методична лабораторія громадянської, історичної та мистецької освіти.

Кафедра спрямовує свою діяльність на:

- реалізацію регіональної освітньої політики та обласних програм щодо  забезпечення ефективності базової середньої та повної шкільної освіти;

- сприяння утвердження Академії як провідного закладу неперервної освіти вчителів основної;

- впровадження гнучкої системи безперервної професійної освіти вчителів та забезпечення їх здатності до діяльності в умовах сучасних освітніх змін;

- розвиток професійних компетентностей вчителів основної та старшої   ланок школи відповідно до досягнень науково-технічного прогресу та вимог суспільства;

- розвиток предметних компетентностей вчителів старшої школи для забезпечення профільної освіти;

- розвиток професійної компетентності  керівників та педагогів закладів позашкільної освіти.

- системну роботу з обдарованими дітьми через різні види інтелектуальних змагань з предметів основної та старшої школи;

- автоевалюацію та постійну корекцію діяльності кафедри, розвиток команди кафедральних працівників;

- розвиток інноваційного потенціалу співпрацівників кафедри як інструменту розвитку Академії.

 

 

Завідувачка кафедри Папач Ольга Іванівна, кандидат педагогічних наук. Автор більш ніж 20 друкованих робіт з питань науково-методичного супроводу вчителів природничо-математичного циклу та вчителів, які викладають окремі предмети цього циклу без відповідної освіти. Неодноразово нагороджувалась грамотами міністерства освіти України та інституту модернізації змісту освіти.

Сфера професійних інтересів: математика та методика її викладання у школі; розвиток професійних компетентностей вчителів через систему післядипломної освіти; розвиток потенціалу кафедри; самоевалюація діяльності кафедри.

 

 

 

 

Науково-методична лабораторія природничо-математичної освіти

Немерцалов Володимир Володимирович, завідувач лабораторії, в.о. професора, кандидат біологічних наук, доцент, вчитель вищої категорії, вчитель-методист.

Сфера професійних інтересів: ботаніка, дендрологія, методика викладання біології, хімії і екології, впровадження інтегрованого курсу "Природничі науки", дистанційна освіта, використання гербарних колекцій у навчально-виховному процесі, історія природничих наук. 

Хабаш Вероніка Леонідівна, методист з хімії, фахівець другої категорії.

Сфера професійних інтересів: методика викладання хімії; розвиток комунікативних компетентностей вчителів; організаційно-методичний супровід змагань з хімії для обдарованої учнівської молоді; організаційно-методичний супровід проведення обласних турів всеукраїнського конкурсу «Учитель року»; уповноважена особа Українського центру оцінювання якості освіти.

Тертична Юлія Олексіївна, методист з географії, фахівець категорії «спеціаліст».

Сфера професійних інтересів: методика викладання географії; впровадження ІКТ на уроках географії; організаційно-методичний та науковий супровід інтелектуальних змагань учнівської молоді з географії.

Потьомкіна Вікторія Юріївна,  методист з математики, фахівець вищої категорії.

Сфера професійних інтересів: методика викладання математики; розвиток комунікативних компетентностей вчителів основної та старшої школи; організаційно-методичний супровід заходів для вчителів та обдарованих учнів. Свою педагогічну та методичну майстерність удосконалює шляхом участі в обласних та всеукраїнських семінарах, конференціях має відповідні сертифікати.

Мітельман Ігор Михайлович, доцент, кандидат фізико-математичних наук, заслужений вчитель України, учитель математики вищої категорії, має педагогічне звання «вчитель-методист». Нагороджений Грамотою Верховної Ради України, знаком «Василь Сухомлинський» Міністерства освіти і науки України, знаками «Відмінник народної освіти УРСР», «Відмінник освіти України», почесними грамотами Міністерства освіти і науки України, Почесною відзнакою голови Одеської обласної державної адміністрації, почесними грамотами Одеської обласної державної адміністрації та Одеської обласної ради, почесними грамотами Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації, подяками Інституту модернізації змісту освіти МОН України.

Автор понад 150 друкованих робіт з різних питань математики та методики навчання математики, практики проведення математичних інтелектуальних змагань, серед яких — навчально-методичні посібники, рекомендовані Міністерством освіти і науки України, публікації в провідних фахових журналах, методичних виданнях для вчителів, науково-популярних журналах тощо.

Сфера професійних інтересів: теоретичні й практичні проблеми науково-методичного забезпечення олімпіад та інших математичних змагань, генезис математичних ідей в олімпіадних задачах, компетентнісний підхід до математичної підготовки вчителів та учнів у контексті змісту олімпіад, питання викладання складних розділів і окремих тем під час реалізації профільного та поглибленого рівнів вивчення математики. Регіональний координатор міжнародних конкурсів «Кенгуру» (математика), «Бебрас» (інформатика та логічне мислення), регіональний координатор з користування платформою «Matific».

 

Задоріна Ольга Миколаївна, кандидат педагогічних наук, старший викладач.

Сфера професійних інтересів: науково-методичний супровід інтелектуальних змаганнях, інтернет-олімпіад та олімпіади з математики.

Входить до складу експертної групи з визначення порогового базу ЗНО з математики та експертної групи з визначення критеріїв оцінювання відкритої частини завдань ЗНО з математики. Старший екзаменатор з перевірки відкритою частини завдань ЗНО з математики та члени апеляційної комісії.

 

Ятвецька Лариса Іванівна, старший викладач/методист з фізики, фахівець вищої категорії, учитель-методист. Нагороджена грамотами МОН України, Почесною грамотою голови Одеської обласної державної адміністрації, має звання «Відмінник освіти України». 

Сфера професійних інтересів: реалізація компетентнісних засад Нової української школи, інтеграція природничих дисциплін; організаційний та науково-методичний супровід інтелектуальних змагань різних рівнів, Інтернет-олімпіад та олімпіади з фізики та астрономії, експертиза та апробація навчальних програм та підручників. Багаторічний член журі Всеукраїнської учнівської Інтернет-олімпіади з фізики, Всеукраїнського турніру юних фізиків. Постійний член експертної групи з визначення порогового балу ЗНО з фізики.

 Автор близько 60 статей в журналах «Фізика в школах України», «Фізика та астрономія в школі», автор та співавтор методичних розробок та рекомендацій щодо викладання природознавства, фізики та астрономії в контексті розбудови нової української школи.

Ятвецький Володимир Мойсейович, старший викладач/методист з фізики, вчитель-методист. Неодноразово нагороджений грамотами МОН України, має звання «Відмінник освіти України». 

Сфера професійних інтересів: науково-методичний супровід вчителів, які входять до складу творчої групи регіонального проекту «Учитель+». експертиза та впровадження нових програм, експериментальних підручників, навчальних посібників та їх апробація. Багаторічний член журі ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики, Всеукраїнської Інтернет-олімпіади з фізики, Турніру юних фізиків, обласного етапу конкурсу «Учитель року», голова журі Інтелектуальних змагань для учнів сільських шкіл з фізики. Постійний член експертної групи з визначення порогового балу ЗНО з фізики.

Автор  понад  60  науково-методичних статей, надрукованих у фахових виданнях «Фізика та астрономія в школі», «Фізика в школах України» та декількох методичних посібників для вчителів фізики та астрономії. Постійний учасник Всеукраїнських вебінарів з питань розвитку системи освіти в Україні.

 

Зільберман Алла Аркадіївна, старший викладач, вчитель-методист, «Соросівський вчитель». Нагороджена почесною грамотою Міністерства освіти УРСР, почесною грамотою Міністерства України, має звання «Відмінник народної освіти УРСР», «Відмінник освіти України», автор багатьох статей та посібників з хімії.

Сфера професійних інтересів:  робота з обдарованими дітьми, науково-методичний супровід олімпіад та турнірів з хімії, впровадження ІКТ уроках хімії., створення навчального контенту для  профільного вивчення хімії.

Постійний член журі Всеукраїнського етапу турніру юних хіміків, член журі ІV етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії, заступник голови журі Всеукраїнської Інтернет-олімпіади з хімії.

 

 

Науково-методична лабораторія виховання, соціальної та здоров’язбережувальної освіти

Шеремет Світлана Іванівна, завідувачка лабораторії, методист вищої кваліфікаційної категорії. Нагороджена  грамотою департаменту освіти та науки Одеської міської ради, почесною грамотою Одеської міської ради, почесною грамотою Міністерства освіти і науки України, має подяки департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації  та Міністерства освіти і науки України.

Сфера професійних інтересів: сприяння побудові ефективного освітньо-виховного простору; інноваційні технології виховання в організації освітнього процесу; освіта та навчання  дорослих; розвиток професійної сфери особистості.

 

 

Онищук Світлана Олександрівна, методист з фізичної культури, методист І кваліфікаційної категорії.

Сфера професійних інтересів: інноваційні та інтерактивні методики навчання НУШ у фізкультурній галузі.

 

Килівник Ольга Миколаївна, методист з позашкілля, методист вищої кваліфікаційної категорії. Нагороджена почесною грамотою Одеської міської ради, грамотою департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації, подякою Прем’єр-міністра України.

Сфера професійних інтересів: розбудова ефективного позашкільного середовища; освіта та навчання  дорослих; організаційно-методичний супровід фахівців позашкільної освіти.

 

 

Чешенко Олена Іванівна, старший викладач, фахівець вищої категорії. Регіональний координатор Національної мережі шкіл сприяння здоров’ю з 2003р.; співавтор розробки інноваційних стратегій виховання нової школи в Одеському регіоні: духовно-моральне виховання, здоров’язбереження, інновації у вихованні.

      Співавтор навч.-метод. посібника «Діагностика сучасного виховного процесу в школі». Автор, упорядник понад 15 наук.-метод. збірок з питань теорії і практики інноваційного процесу виховання та здоров’язбереження. Під її керівництвом видано збірки досвіду творчих освітян Одещини трьох серій: «Інноваційні моделі системи виховної діяльності навчальних закладів Одещини» (9), «Інноваційні моделі системи виховної діяльності класу» (10), «Школи здоров’я Одещини» (12). Автор більш ніж 40 науково-методичних публікацій в наук.-метод. збірках Всеукраїнських конференцій та форуму, наук.-метод. журналах України: «Директор школи, ліцею, гімназії», «Директор школи», «Сучасна школа України», «Наша школа», «Світ виховання», «Завуч», «Виховна робота в школі», «Класному керівнику усе для роботи».

      Одна з перших в Україні ініціювала проведення 1-го обласного конкурсу «Сучасний заступник директора з виховної роботи». Член журі обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Заступник директора з виховної роботи загальноосвітнього навчального закладу», 3-го обласного конкурсу «Сучасний заступник директора з виховної роботи навчального закладу». Стала одним із організаторів та членом журі обласних етапів 5-ти Всеукраїнських конкурсів «Класний керівник року», 4-х Всеукраїнських конкурсів-захисту сучасної моделі навчального закладу «Школа сприяння здоров’ю».

     Нагороджена Знаком МОН України «Відмінник освіти України», грамотами МОН України, Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, Управління освіти і наукової діяльності Одеської облдержадміністрації, видавничої групи «Основа» (Харків); Почесними дипломами Міжнародної виставки «Сучасні навчальні заклади – 2010» та IV Національної виставки – презентації «Інноватика в сучасній освіті»; Почесною козацькою грамотою Чорноморського козацького з’єднання. Конкурсне журі Міжнародного фестивалю «Педагогіка ХХІ століття» присвоїло «Сертифікати» (2) за розробку наук.-метод. збірок «Розбудова об’єднання культури здоров’я», «Кожний навчальний заклад має бути Школою сприяння здоров’ю в інтересах дітей та створення кращого світу для них».

Сфера професійних інтересів: інноваційність виховного процесу; здоров’язбереження учасників освітньо процесу школи; стимулювання інноваційного стилю професійної педагогічної діяльності й розвитку професійних компетентностей та творчого потенціалу педагогів.

 

 

Науково-методична лабораторія інформатичної, технологічної та  STEM-освіти

         Колесова Олена Анатоліївна, завідувачка лабораторії, кандидат філософських наук, старший викладач. 

Сфера професійних інтересів: створення сучасного навчального контенту та мережевих освітніх проектів.

 

Чебаненко Наталя Олегівна, методист з інформатики, фахівець ІІ категорії.

Сфера професійних інтересів: методичний супровід вчителів інформатики; організаційно-методичний супровід змагань з інформатики та інформаційних технологій для обдарованої  учнівської молоді. 

 

Нікітенко Регина Іванівна, методист з технологій, фахівець  вищої категорії.

Сфера професійних інтересів: методичний супровід вчителів трудового навчання та технологій; організаційно-методичний супровід змагань з технологій для обдарованої  учнівської молоді. 

Гапонова Олена Юріївна, кандидат педагогічних наук, старший викладач. 

Сфера професійних інтересів: науково-методичний супровід інтелектуальних змаганнях, інтернет-олімпіад та олімпіади з інформатики та інформаційних технологій;

Хоменко Лілія Вікторівна, старший викладач, фахівець  І категорії. 

Сфера професійних інтересів: розвиток цифрових компетенцій сучасного вчителя.

 

 

Науково-методична лабораторія мовно-літературної освіти

Свінтковська Світлана Андріївна, методист з української мови та літератури, зарубіжної літератури, методист вищої категорії, відмінник освіти України. Нагороджена грамотами Міністерства освіти і науки України; інституту педагогіки НАПН України ; дипломом лауреата Літературно-мистецької премії імені Пантелеймона Куліша за 2019 рік Міжнародної літературно-мистецької академії України; Почесною грамотою Міністерства культури України (2019 р.); Нагрудним знаком Василя Сухомлинського.

 

Співавторка підручників «Українська мова» - 1, 2, 3, 5, 6, 10, 11 класи для закладів загальної середньої освіти з молдовською мовою навчання відповідно до вимог Нової української школи (гриф МОН України); навчальних посібників «Числівник: міні-підручник, 6 клас», «Цікава морфологія (вправи з ключами)» (гриф МОН України); навчальних програм з української мови та читання для 1-4 класів закладів загальної середньої освіти з молдовською мовою навчання (гриф МОН України); навчальних програм з української мови для 5-11 класів закладів загальної середньої освіти з молдовською мовою навчання (гриф МОН України);  упорядник навчальних посібників – конспектів уроків з української мови та літератури для 5-8, 11 класів (гриф МОН України).

Сфера професійних інтересів:робота з обдарованою молоддю  з української мови та літератури (олімпіади, конкурси, турніри, інтелектуальні завдання, всеукраїнські ігри); робота обласної творчої групи вчителів української мови та літератури; організаційно методична діяльність у рамках конкурсів педагогічної майстерності («Соняшник-учитель»), «Учитель року» з української мови та літератури, зарубіжної літератури.

 

Плєтньова Лариса Анатоліївна, методист з української мови та літератури, методист І категорії. Нагороджувалась грамотами Управління освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації та Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації.

Сфера професійних інтересівЗабезпечення зв’язку теоретичних знань з української мови та літератури з реальним педагогічним процесом, використання їх вчителями-словесниками у розв'язанні конкретних навчальних, розвивальних та виховних завдань на уроках

Жайворонок Наталя Валеріївна, методист з української мови та літератури, фахівець категорії.

Сфера професійних інтересів:

Карайван Наталя Іванівна, методист з російської та молдовської мови, фахівець ІІ категорії.

Сфера професійних інтересів: формування професійної компетентності вчителя-словесника в умовах Нової української школи

Бузіян Наталя Степанівна, методист з болгарської мови, фахівець категорії.

Сфера професійних інтересів: міжкультурна освіти, болгарська культура, методика викладання болгарської мови

 

 

Юрченко Тетяна Валеріївна, методист з французької мови, фахівець вищої категорії. Нагороджена Орденом «Академічні пальми».

Сфера професійних інтересів: використання ІКТ на уроках іноземної мови, міжкультурна освіта.

Русінова Лариса Яківна, методист з англійської мови, фахівець вищої категорії, старший викладач.

Сфера професійних інтересів: методика викладання англійської мови, інноваційні  технології навчання дітей та дорослих.

 

Береснєва Наталя Володимирівна, методист з англійської мови, фахівець категорії.

Сфера професійних інтересів: методика вкладання  англійської мови, інтерактивні технології навчання.

Сенчина Наталія Генадіївна, методист з німецької мови, старший викладач, кандидат педагогічних наук. Тренер Німецького цифрового дитячого університету від Гете-Інституту в Україні.

 Сфера професійних інтересів: вивчення та удосконалення методів викладання німецької мови за професійним спрямуванням,  дослідження у сферах: формування педагогічної рефлексії вчителів іноземних мов,  рефлексивна парадигма шкільної освіти та проектування сучасного уроку іноземної мови з використанням цифрових технологій для формувального навчання, а також впровадження і розвиток в Одеському регіоні німецького цифрового дитячого університету.

 

 

Ульянова Валентина Артемівна, методист з іспанської мови.

Сфера професійних інтересів: історія розвитку європейських мов, розвиток мовної компетентності вчителів.

 

 

Сагач Галина Михайлівна,доктор педагогічних наук, доктор теології, доктор філософії (Словацька Республіка), професор, професор кафедри суспільно- гуманітарної освіти КВНЗ «Одеська академія неперервної освіти» Одеської обласної ради, академік чотирьох Міжнародних академій, академік АН Вищої освіти України, академік Української академії акмеології, проректор Всеукраїнського народного університету українознавства імені Григорія Сковороди, член Національної спілки журналістів України, член Асоціації письменників Національної спілки письменників України, лауреат Міжнародної премії імені Григорія Сковороди, лауреат низки державних, громадських, церковних нагород. Засновниця та очільниця Всеукраїнської риторичної школи «Златоуст» на засадах християнської етики, переможниця Міжнародного конкурсу ораторів у Данії (м.Копенгаген) – номінантка почесного звання «Україна – міс світу», переможниця конкурсів ораторського мистецтва м. Києва (Україна), м.Москви (колишній СРСР) тощо.

Номінантка низки енциклопедичних видань.

Плідний вчений – автор біля 500 наукових праць, понад 40 книг і брошур.

Освіта: 1965 – 1970 рр.: Київський державний університет імені Т.Г.Шевченка, диплом з відзнакою філологічного факультету за спеціальністю «Викладач української мови та літератури».

1974 – 1977 – аспірантка Київського державного педагогічного університету. ім. М.Горького. Захистила дисертацію кандидата філологічних наук у 1977 р.

Дисертацію доктора педагогічних наук захистила у Київському Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова у 1993 р. Дисертацію доктора теології захистила в Міжнародній академії богословських наук у 2006 р. Дисертацію доктора філософії захистила у 2017 р. у Прешовському університеті (Словацька Республіка).

Наукові та професійні інтереси: українська філологія, педагогіка, риторика та педагогічна риторика, філософія, теологія, етика та християнська етика, культурологія, мистецтвознавство, етнодизайн

Тема наукового дослідження: «Риторика як наука і мистецтво підготовки вчителя в системі післядипломної освіти» в рамках науково-дослідної роботи «Професійна зрілість педагога як чинник реалізації інноваційних освітніх змін».

Науково-просвітницька діяльність:

кращий лектор товариства «Знання» України, лектор Бюро пропаганди художньої літератури Національної Спілки письменників України, лектор Міністерства Оборони України; член правління Українського Фонду культури (м. Київ); полковник Українського козацтва м. Києва; проректор Всеукраїнського народного університету українознавства імені Григорія Сковороди (на громадських засадах);  засновниця та очільниця філій Всеукраїнського народного університету українознавства імені Григорія Сковороди; науковий консультант низки Народних депутатів України різних скликань: Анатолія Матвієнка, Валерія Бабича, Михайла Бродського, Оксани Білозір, Анатолія Семиноги та інших.

Науково-просвітницькі зв’язки у 33 країнах світу. Стажувалася з проблем риторики в Мінській школі риторики професора Міхневича А.Ю. (1990-1993рр.), у Московській школі риторики професора Рождественського Ю.В. (1997-1990рр.); у Санкт–Петербургському Національному університеті академіка Кузьміної Н.В. (1997 р.); проходила стажування у Великій Британії (1994-1996), в Данії (2001-2009 рр.); докторантура  в Словацькій Республіці (2014 – 2017 рр.). Читає благодійні лекції у школах, вишах, школах нового типу, в громадських організаціях, в’язницях, колоніях, богадільнях, сиротинцях, у церковних недільних школах, духовних семінаріях та академіях України тощо.

Могельницька Галина Анатоліївна, старший викладач,відмінник освіти України, заслужений працівник освіти України , Лауреат Всеукраїнської літературної  премії імені Василя Стуса та Міжнародної премії Фонду імені Ярослава Мудрого; нагороджена Почесною Грамотою Кабінету Міністрів України, медаллю імені Мазепи Міжнародної академії,  Відзнакою Президента України ювілейною медаллю “25 років незалежності України”.

Сфера професійних інтересів: Актуальні питання теорії та методики викладання української мови та літератури, зарубіжної літератури

 

Науково-методична лабораторія громадянської, історичної та мистецької освіти

Яроменко Вікторія Іванівна, методист з історії та правознавства, фахівець категорії.

Сфера професійних інтересів:

Гордієнко Анна Сергіївна, старший викладач, кандидат історичних наук.

Сфера професійних інтересів:

Шатайло Наталія Вікторівна, старший викладач. Ініціатор створення арт-персоніфікованого простору, регіональний тренер НУШ, педагог мистецьких дисциплін.

Сфера професійних інтересів: мистецька освіта, освіта дорослих, розвиток образно-емоційної сфери особистості, арт-педагогічні практики, змішане навчання.

Дерябіна Світлана Василівна, старший викладач. Ініціатор створення арт-персоніфікованого простору, тренер НУШ, педагог мистецьких дисциплін.

Сфера професійних інтересів: арт-педагогічні практики, змішане навчання, адаптивне навчання, дизайн-мислення, гейміфікація, неформальна освіта, освіта дорослих, MOOC.

Резніченко Галина Володимирівна, старший викладач. Дійсний член Національної спілки художників України.

Сфера професійних інтересів: художньо-педагогічна освіта; образотворення та НУШ; етнодизайн; новітні технології художньо-педагогічної  освіти та грамотності.